PUL

Author: Weblos567A
juni 30, 2013

Personuppgiftslagen PuL, den innehåller regler för att skydda vår integritet.

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person, detta gäller även bilder och ljudupptagningar, Krypterade uppgifter som IP nummer skyddas även av PuL

Detta bygger på ett EG direktiv och varje EU-land måste införa nationell lag baserad på detta!
Comments are closed.