Archive for juni, 2013

PUL

Author: Weblos567A
juni 30, 2013

Personuppgiftslagen PuL, den innehåller regler för att skydda vår integritet.

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person, detta gäller även bilder och ljudupptagningar, Krypterade uppgifter som IP nummer skyddas även av PuL

Detta bygger på ett EG direktiv och varje EU-land måste införa nationell lag baserad på detta!juni 30, 2013

Dessa intäkter får staten in i procent vilket ger ca 1.007 miljarder kronor

Moms 35%
Arbetsgivaravgifter 24%
Bolagsskatt 10 %
energi och miljöskteer 7,5%
statliga inkomststaktter 4,5%
fastighetsskatt 3%
övriga skatter 16 %

I övriga skatter ingår alkohol och tobaksskatten med 2,3 % vilket motsvarar inkomster för staten på 24 miljarderBåtförvaring

Author: Weblos567A
juni 10, 2013

Vad gör man med sin båt på vintern, jo båtförvaring är det bästa din ögonsten kan tänka sig!

Solnamarin är ett företag som specialiserat sig på båtförvaring och andra fordon, de utför även service å din båt och repareras dina båtskador på plats i sina varmgarage.

Behöver din båt Service eller reperationer så utför de även den tjänsten också