Archive for januari, 2013

Internetstatistik inom EU

Author: Weblos567A
januari 15, 2013

Sen 2007 så har internetanvändare i hushållen ökat med 30 %, en ganska bra ökning men det varierar ju en hel del mellan länderna, vissa länder ligger fortfarande långt efter. Hastigheten på internetuppkopplingen varierar kratigt, i spanien anses en 5 Mbit lina otroligt snabbt, vilket vi tyckte 2005 var snabbt: Sverige ligger långt före när det gäller hastighet på nätetjanuari 15, 2013

Såg på TV i morse om alla produkter för att inte ha dålig andedräkt och de pratade om det nya uttrycket MunDeo eller mun deo, rätt intressant att SB12
är så framstående bland alla produkter, hoppas det kommer upp något spännande på ordet mundeo.