June 30, 2013

Dessa intäkter får staten in i procent vilket ger ca 1.007 miljarder kronor

Moms 35%
Arbetsgivaravgifter 24%
Bolagsskatt 10 %
energi och miljöskteer 7,5%
statliga inkomststaktter 4,5%
fastighetsskatt 3%
övriga skatter 16 %

I övriga skatter ingår alkohol och tobaksskatten med 2,3 % vilket motsvarar inkomster för staten på 24 miljarder
Comments are closed.